தமிழ் ஏணை யின் அர்த்தம்

ஏணை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு தூளி; தொட்டில்.