தமிழ் ஏற்புத்திறன் யின் அர்த்தம்

ஏற்புத்திறன்

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்
  • 1

    இயற்பியல்
    ஏற்றுக்கொள்கிற தன்மை.

    ‘தேனிரும்புக்குக் காந்த ஏற்புத்திறன் அதிகம்’