தமிழ் ஏற்றப்பாடல் யின் அர்த்தம்

ஏற்றப்பாடல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (கிராமங்களில்) ஏற்றம் இறைக்கும்போது பாடும் பாடல்.