ஏற்றம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : ஏற்றம்1ஏற்றம்2ஏற்றம்3

ஏற்றம்1

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (விலை) அதிகரிப்பு.

  ‘விலைவாசி ஏற்றத்தைக் கட்டுப்படுத்தக் கடும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று நிதியமைச்சர் உறுதியளித்தார்’

 • 2

  (சாலையில்) உயர்ந்து செல்லும் இடம்; மேடான இடம்.

  ‘இந்த ஏற்றத்தில் வண்டி போவது கடினம்’

 • 3

  உயர் வழக்கு மேன்மை; சிறப்பு.

  ‘அயராத உழைப்பினால்தான் அவர் இன்று வாழ்வில் ஏற்றத்தை அடைந்துள்ளார்’
  ‘நல்ல மொழிபெயர்ப்புகள் மொழிக்கு வளமும் ஏற்றமும் தருகின்றன’

ஏற்றம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : ஏற்றம்1ஏற்றம்2ஏற்றம்3

ஏற்றம்2

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  கிணறு போன்ற நீர்நிலைகளின் விளிம்பில் நடப்பட்ட மரம் ஒன்றின் உச்சியில் ஒரு நீளமான கழியைக் குறுக்காகப் பொருத்தி அதன் ஒரு முனையில் சால் ஒன்றையும், மறுமுனையில் அதற்கேற்ற பாரத்தையும் கட்டி, இலகுவாக நீர் இறைக்கப் பயன்படுத்தும் ஓர் அமைப்பு.

ஏற்றம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : ஏற்றம்1ஏற்றம்2ஏற்றம்3

ஏற்றம்3

பெயர்ச்சொல்

வேதியியல்
 • 1

  வேதியியல்
  குறிப்பிட்ட வேதிப் பொருளை மற்றொரு வேதிப்பொருளோடு சேர்க்கும் செயல்.

  ‘ஆக்சிஜனேற்றம்’
  ‘ஹைட்ரஜனேற்றம்’