தமிழ் ஏவறை யின் அர்த்தம்

ஏவறை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஏப்பம்.