தமிழ் ஐம்பது யின் அர்த்தம்

ஐம்பது

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பத்தின் ஐந்து மடங்கைக் குறிக்கும் எண்.