தமிழ் ஐமிச்சம் யின் அர்த்தம்

ஐமிச்சம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சந்தேகம்; ஐயம்.

    ‘உனக்கு யார் மீதாவது ஐமிச்சம் இருந்தால் சொல்’