தமிழ் ஐஸ்பழம் யின் அர்த்தம்

ஐஸ்பழம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு குச்சி ஐஸ்.

    ‘ஐஸ்பழம் கேட்டுத் தம்பி அழுதுகொண்டிருந்தான்’