தமிழ் ஒட்டுமீசை யின் அர்த்தம்

ஒட்டுமீசை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (திரைப்படம், நாடகம் போன்றவற்றில் நடிகர்கள் வைத்துக்கொள்ளும் அல்லது விளையாட்டுப் பொருளாக விற்கப்படும்) செயற்கை மீசை.