தமிழ் ஒடியல் யின் அர்த்தம்

ஒடியல்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு உலரவைத்த பனங்கிழங்கு.

    ‘அம்மா ஒடியல் பிட்டு அவித்தாள்’