தமிழ் ஒடியல்மாவு யின் அர்த்தம்

ஒடியல்மாவு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு காயவைத்த பனங்கிழங்கை அரைத்து எடுக்கும் மாவு.