தமிழ் ஒன்பது யின் அர்த்தம்

ஒன்பது

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    எட்டு என்னும் எண்ணுக்கு அடுத்த எண்.