ஒன்றுசேர் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : ஒன்றுசேர்1ஒன்றுசேர்2

ஒன்றுசேர்1

வினைச்சொல்

 • 1

  பலர் அல்லது பல கூடுதல்.

  ‘புகழ் பெற்ற நடிகர்கள் ஒன்றுசேர்ந்து நடித்த திரைப்படம் இது’
  ‘நரிகள் ஒன்றுசேர்ந்து ஊளையிட்டன’

 • 2

  ஒற்றுமைப்படுதல்.

  ‘அவர்கள் மீண்டும் ஒன்றுசேர வாய்ப்பு இல்லை’
  ‘நாம் ஒன்றுசேர்வதைத் தடுக்கவே இந்தத் திட்டம்!’

ஒன்றுசேர் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : ஒன்றுசேர்1ஒன்றுசேர்2

ஒன்றுசேர்2

வினைச்சொல்

 • 1

  (பலரை அல்லது பலவற்றை) ஒரே இடத்தில் அல்லது ஒரே நோக்கத்திற்காகச் சேர்த்தல்.

  ‘போராட்டத்தின் முதல் கட்டமாக மக்களை ஒன்றுசேர்க்க வேண்டும்’
  ‘அனைத்து இசைக் கலைஞர்களையும் ஒன்று சேர்த்து இசைவிழா ஒன்றிற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள்’
  ‘பல்வேறு ஆசிரியர் சங்கங்களையும் நம் இயக்கத்தில் ஒன்றுசேர்க்க வேண்டும்’