தமிழ் ஒன்றுசேர் யின் அர்த்தம்

ஒன்றுசேர்

வினைச்சொல்-சேர, -சேர்ந்து, -சேர்க்க, -சேர்த்து

 • 1

  பலர் அல்லது பல கூடுதல்.

  ‘புகழ் பெற்ற நடிகர்கள் ஒன்றுசேர்ந்து நடித்த திரைப்படம் இது’
  ‘நரிகள் ஒன்றுசேர்ந்து ஊளையிட்டன’

 • 2

  ஒற்றுமைப்படுதல்.

  ‘அவர்கள் மீண்டும் ஒன்றுசேர வாய்ப்பு இல்லை’
  ‘நாம் ஒன்றுசேர்வதைத் தடுக்கவே இந்தத் திட்டம்!’

தமிழ் ஒன்றுசேர் யின் அர்த்தம்

ஒன்றுசேர்

வினைச்சொல்-சேர, -சேர்ந்து, -சேர்க்க, -சேர்த்து

 • 1

  (பலரை அல்லது பலவற்றை) ஒரே இடத்தில் அல்லது ஒரே நோக்கத்திற்காகச் சேர்த்தல்.

  ‘போராட்டத்தின் முதல் கட்டமாக மக்களை ஒன்றுசேர்க்க வேண்டும்’
  ‘அனைத்து இசைக் கலைஞர்களையும் ஒன்று சேர்த்து இசைவிழா ஒன்றிற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள்’
  ‘பல்வேறு ஆசிரியர் சங்கங்களையும் நம் இயக்கத்தில் ஒன்றுசேர்க்க வேண்டும்’