தமிழ் ஒப்புரவு யின் அர்த்தம்

ஒப்புரவு

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    பாவமன்னிப்பு.