தமிழ் ஒருத்தி யின் அர்த்தம்

ஒருத்தி

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  ஒரு பெண்.

  ‘பூ விற்றுக்கொண்டிருந்த ஒருத்தியிடம் போய் வழி கேட்டேன்’
  ‘களை எடுக்க ஒருத்திதான் வந்திருக்கிறாள்’

 • 2

  (முன்னிலையிலும் படர்க்கை ஒருமையிலும் ஒரு பிரதிப்பெயரோடு வரும்போது) கோபத்தில் அல்லது எரிச்சலில் ஒரு பெண்ணைக் குறிப்பிடும் சொல்.

  ‘நீ ஒருத்தி, அவனிடம்போய் ஏன் இதைச் சொல்லித்தொலைத்தாய்?’