தமிழ் ஒருநேரம் யின் அர்த்தம்

ஒருநேரம்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (நாளில்) ஒரு பகுதி.

    ‘இன்றைக்குப் பள்ளிக்கூடம் ஒருநேரம்தான்’