தமிழ் ஒருவர் யின் அர்த்தம்

ஒருவர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ‘ஒருவன்’ அல்லது ‘ஒருத்தி’ என்பதன் மரியாதை வடிவம்.