தமிழ் ஒருவிதம் யின் அர்த்தம்

ஒருவிதம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    காண்க: ஒரு மாதிரி