தமிழ் ஒற்றைநாடி யின் அர்த்தம்

ஒற்றைநாடி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒல்லி.

    ‘அவருக்கு ஒற்றைநாடி சரீரம்’