தமிழ் ஒற்றைப்படை எண் யின் அர்த்தம்

ஒற்றைப்படை எண்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இரண்டால் (மீதி வராமல்) வகுபடாத (1, 3, 5, 7, 9 போன்ற) எண்.