தமிழ் ஒற்றெழுத்து யின் அர்த்தம்

ஒற்றெழுத்து

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு

    காண்க: ஒற்று