தமிழ் ஒலிபெயர்ப்பு யின் அர்த்தம்

ஒலிபெயர்ப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒரு மொழியில் உள்ள ஒலிகளை மற்றொரு மொழியின் ஒலிப்பு முறைக்கும் எழுத்து அமைப்புக்கும் தக்கபடி எழுதும் முறை.