தமிழ் ஒளிக்கற்றை யின் அர்த்தம்

ஒளிக்கற்றை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒளிக்கதிர்களின் திரள்.