தமிழ் ஓட்டாஞ்சல்லி யின் அர்த்தம்

ஓட்டாஞ்சல்லி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உடைந்த மண் பாத்திரத்தின் சிறு துண்டு.