தமிழ் ஓட்டுப்பதிவு யின் அர்த்தம்

ஓட்டுப்பதிவு

பெயர்ச்சொல்