தமிழ் ஓந்தி யின் அர்த்தம்

ஓந்தி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வட்டார வழக்கு ஓணான்.

  • 2

    பச்சோந்தி.