தமிழ் ஓமவள்ளி யின் அர்த்தம்

ஓமவள்ளி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கர்ப்பூரவள்ளி.