தமிழ் ஓய்ச்சல் யின் அர்த்தம்

ஓய்ச்சல்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு அசதி; தளர்ச்சி.

    ‘ஒரே ஓய்ச்சலாக இருக்கிறது; படுத்துத் தூங்க வேண்டும்’