தமிழ் ஓய்வூதியர் யின் அர்த்தம்

ஓய்வூதியர்

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு ஓய்வூதியம் பெறுபவர்.