தமிழ் ஓர்மம் யின் அர்த்தம்

ஓர்மம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மன உறுதி.

    ‘அவர் ஓர்மம் உள்ளவர்’