தமிழ் ஓரா யின் அர்த்தம்

ஓரா

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சுமார் 30 செ.மீ. நீளத்தில் செதிள்களோடு இருக்கும் (உணவாகும்) பழுப்பு நிறக் கடல் மீன்.