தமிழ் கக்கல் யின் அர்த்தம்

கக்கல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (குழந்தையின்) வாந்தி.