தமிழ் கக்கூஸ் யின் அர்த்தம்

கக்கூஸ்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு கழிப்பிடம்.