தமிழ் கீச்சான் யின் அர்த்தம்

கீச்சான்

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  கண்ணைச் சுற்றிக் கருநிறப் பட்டையைக் கொண்டதும் இரையை முள்ளில் குத்திவைத்துத் தின்பதும் பிற பறவைகளின் குரல்களைப் போல ஒலி எழுப்பக் கூடியதுமான ஒரு பறவை.

தமிழ் கச்சான் யின் அர்த்தம்

கச்சான்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (மேற்கிலிருந்து வீசும்) வறண்ட காற்று.

  ‘கச்சான் வீசத் தொடங்கிவிட்டது’

தமிழ் கச்சான் யின் அர்த்தம்

கச்சான்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு நிலக்கடலை.

  ‘இந்த முறை கச்சான் நன்றாக விளைந்திருக்கிறது’
  ‘கோவிலால் வரும்போது கச்சான் வாங்கி வா’