தமிழ் கச்சான் அல்வா யின் அர்த்தம்

கச்சான் அல்வா

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கடலை மிட்டாய்.