தமிழ் கச்சான் தட்டு யின் அர்த்தம்

கச்சான் தட்டு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கடலை மிட்டாய்.