தமிழ் கசாப்புக் கடை யின் அர்த்தம்

கசாப்புக் கடை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இறைச்சி விற்கும் இடம்.