தமிழ் கசுக்கொட்டை யின் அர்த்தம்

கசுக்கொட்டை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு முந்திரிப்பருப்பு.