தமிழ் கசுமாரி யின் அர்த்தம்

கசுமாரி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சண்டைக்காரி.

    ‘அவளுடன் கவனமாகப் பழகு, சரியான கசுமாரி’