தமிழ் கஜானா யின் அர்த்தம்

கஜானா

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (அரச அல்லது அரசாங்க) கருவூலம்.