தமிழ் கஜால் யின் அர்த்தம்

கஜால்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (இஸ்லாமியர் வழக்கில்) குழப்பம்.