தமிழ் கட்டடக் கலை யின் அர்த்தம்

கட்டடக் கலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கட்டடங்களை வடிவமைத்து நிர்மாணிக்கும் தொழில்நுட்பக் கலை.