தமிழ் கட்டாடிச்சி யின் அர்த்தம்

கட்டாடிச்சி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சலவைத் தொழில் செய்யும் பெண்.