தமிழ் கட்டாரி யின் அர்த்தம்

கட்டாரி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பிடியுடைய குத்துவாள்.