தமிழ் கட்டு யின் அர்த்தம்

கட்டு

வினைச்சொல்கட்ட, கட்டி

 • 1

  (உருவாக்குதல் தொடர்பான வழக்கு)

  1. 1.1 (வீடு, பாலம் முதலியவற்றை வடிவமைத்தபடி) உருவாக்குதல்/(பறவை, தேனீ முதலியவை கூட்டை) அமைத்தல்

   ‘பத்து மாடிக் கட்டடம் கட்டும் பணி நடந்துகொண்டிருக்கிறது’
   ‘கதவின் சாவித் துளையில் குளவி கூடு கட்டியிருந்தது’

  2. 1.2 (ஆபரணங்களில் கற்களை) பதித்தல்/(செயற்கைப் பல்லை) பொருத்துதல்

   ‘மோதிரத்துக்குப் பச்சைக்கல் கட்டினால் அழகாக இருக்குமா?’
   ‘அவர் தங்கப்பல் கட்டியிருக்கிறார்’

  3. 1.3பேச்சு வழக்கு (பாட்டு) எழுதுதல்

   ‘அந்தக் காலத்தில் இவர் கட்டிய பாட்டுகளைக் கூத்தில் பாடியிருக்கிறார்கள்’

  4. 1.4 (பல பாகங்களை ஒன்று சேர்த்து ஒன்றை) அமைத்தல்

   ‘ரயில் பெட்டி கட்டும் தொழிற்சாலை ஒன்று சென்னையில் இருக்கிறது’
   ‘கப்பல் கட்டும் கூடம் ஒன்றை அரசு அமைக்கவிருக்கிறது’
   ‘மூங்கில் முள்ளை வெட்டிப் படல் கட்டிக்கொண்டிருந்தான்’
   உரு வழக்கு ‘வெவ்வேறு உத்திகளைப் பயன்படுத்தி இந்த நாவல் கட்டப்பட்டிருக்கிறது’

  5. 1.5 (மண்ணைத் திரட்டிப் பயிரின் வேரில்) சேர்த்தல்

   ‘பயிர்க்காலில் மண்ணைக் கட்டிக்கொண்டிருந்தான்’

  6. 1.6 (புத்தகங்கள் போன்றவற்றை அச்சிடுவதற்காக அவற்றின் பக்கங்களை) அமைத்தல்

   ‘முன்பெல்லாம் அச்சகங்களில் சிரமப்பட்டுப் பக்கம் கட்டிக்கொண்டிருப்பார்கள். இப்போது அந்த வேலையைக் கணினி எளிதாகச் செய்துவிடுகிறது’

 • 2

  (இணைத்தல் தொடர்பான வழக்கு)

  1. 2.1 (கயிறு போன்றவற்றால் ஒருவரை ஒன்றோடு) பிணைத்தல்; (ஒன்றை மற்றொன்றோடு) இணைத்தல்; (ஒன்றைச் சுருட்டி அல்லது மற்றொன்றுள் வைத்துக் கயிறு முதலியவற்றால்) சுற்றுதல்

   ‘திருடனைப் பிடித்துத் தூணோடு கட்டியிருந்தார்கள்’
   ‘சடையின் நுனியில் குஞ்சலம் கட்டியிருந்தாள்’
   ‘ஒரு கிலோ அரிசியைப் பொட்டலம் கட்டிக் கொடுங்கள்’

  2. 2.2 (எலும்பு முறிவு, காயம் போன்றவற்றுக்குச் சிகிச்சை அளிக்கும் விதமாக மருந்து போன்றவற்றை வைத்து) கெட்டியாகச் சுற்றுதல்

   ‘எலும்பு முறிந்த இடத்தில் மருத்துவர் கட்டு கட்டிவிட்டார்’
   ‘புண்ணில் மருந்து வைத்துத் துணியால் கட்டினாள்’

  3. 2.3 (புடவை, வேட்டி முதலியவற்றை) குறிப்பிட்ட முறையில் உடுத்துதல்

   ‘கல்யாணத்துக்குப் போகப் பட்டுப் புடவை கட்டிக்கொண்டாள்’
   ‘தலையில் கட்டியிருந்த துண்டை எடுத்து இடுப்பில் கட்டிக்கொண்டான்’
   ‘வேட்டியை மடித்துக் கட்டிக்கொண்டு தோட்ட வேலையில் அவன் இறங்கினான்’

  4. 2.4 (கடிகாரம், தாயத்து போன்றவற்றை) அணிதல்

   ‘அவர் விலை உயர்ந்த கடிகாரம் ஒன்றைக் கட்டியிருந்தார்’
   ‘‘இந்தத் தாயத்தைக் கட்டிக்கொள்ளுங்கள், எல்லாம் சரியாகிவிடும்’ என்றார் பூசாரி’

  5. 2.5 (கண்ணைத் துணியால் சுற்றி) மறைத்தல்

   ‘தீவிரவாதிகள் அவரைக் கண்ணைக் கட்டிக் கடத்திச் சென்றார்கள்’

  6. 2.6 (சடங்குகளில் தாலி, பட்டம் போன்றவற்றை) அணிவித்து முடிச்சிடுதல்

   ‘அறுபதாம் கல்யாணத்திலும் தாலி கட்டப்படும்’
   ‘மணப்பெண்ணுக்குத் தாய்மாமன் பட்டம் கட்டினான்’

  7. 2.7 (வண்டி, ஏர் முதலியவற்றில் மாட்டை) பிணைத்தல்; பூட்டுதல்

   ‘தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலும் ஏரில் எருமைகளைக் கட்டி உழுவதில்லை’
   ‘ஊருக்குப் போக வண்டி கட்டிக்கொண்டு வா’

  8. 2.8 (பூக்களைச் சரமாக, மாலையாக) தொடுத்தல்

   ‘உதிரிப் பூ வாங்கிக் கட்டிக்கொண்டிருக்கிறாள்’
   ‘ஆள் உயர மாலையைக் கட்டிக்கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள்’

  9. 2.9 (வெற்றிலையை பீடாவாக) மடித்தல்/சுருட்டுதல்

   ‘இரண்டு பீடா கட்டிக் கொடு’

  10. 2.10 (கைகளை மார்பின் குறுக்காக) மடக்கி வைத்தல்/(கைகளை இணைத்த நிலையில்) பின்புறம் வைத்திருத்தல்/(உயர்த்திய கால் மூட்டுகளைக் கைகளால்) கோத்து அணைத்தல்

   ‘மார்பில் கை கட்டி நிற்கும் விவேகானந்தரின் உருவப் படம்’
   ‘கையைப் பின்புறமாகக் கட்டிக்கொண்டு உலாத்தினான்’
   ‘இரு கையாலும் முழங்காலைக் கட்டியபடி உட்கார்ந்திருந்தான்’

 • 3

  (பிற வழக்குகள்)

  1. 3.1 திருமணம் செய்துகொள்ளுதல்/திருமணம் செய்து தருதல்

   ‘கட்டினால் அத்தை பெண்ணைத்தான் கட்டுவேன் என்று அவன் ஒற்றைக்காலில் நின்றான்’
   ‘உங்கள் பெண்ணை எனக்குக் கட்டித் தருவீர்களா என்று அவரிடம் தைரியமாகக் கேட்டான்’

  2. 3.2 (நீரை) தேக்குதல்/(நீர்) தேங்குதல்

   ‘வயலில் கட்டிய தண்ணீரை யாரோ திறந்துவிட்டுவிட்டார்கள்’

  3. 3.3 (நெஞ்சில் சளி, கபம்) திரளுதல்/(அடிபட்ட இடத்தில் இரத்தம், கால் போன்ற உறுப்பில் நீர்) திரளுதல்

   ‘நெஞ்சில் சளி கட்டியிருக்கிறது’
   ‘கீழே விழுந்ததில் தொடையில் இரத்தம் கட்டிவிட்டது’
   ‘காலில் நீர் கட்டியிருக்கிறது’

  4. 3.4 (பெரும்பாலும் எதிர்மறை வாக்கியங்களில்) (விலை, கூலி முதலியவை) போதுமானதாக இருத்தல்; கட்டுப்படியாதல்

   ‘முப்பது ரூபாய்ப் பொருளைப் பத்து ரூபாய்க்குக் கேட்டால் எப்படிக் கட்டும்?’
   ‘‘நீங்கள் கேட்கிற விலை எனக்குக் கட்டாது’ என்றார் கடைக்காரர்’

  5. 3.5 (கட்டணம், சந்தா, வட்டி போன்றவற்றை) செலுத்துதல்

   ‘நாளைக் காலை தேர்வுக்குப் பணம் கட்டிவிடு’
   ‘ஒழுங்காக வட்டி கட்டிவருகிறேன்’

  6. 3.6 (குதிரைப் பந்தயத்தில் குறிப்பிட்ட குதிரை வெற்றிபெறும் என்று ஊகித்து அதன்மீது) பணம் செலுத்துதல்

   ‘எந்தக் குதிரைமீது பணம் கட்டுவது என்று தெரியவில்லை’

  7. 3.7 (வேடம்) பூணுதல்; தரித்தல்

   ‘அந்தக் காலத்தில் எங்கள் தாத்தா கட்டி ஆடாத வேஷமே இல்லை’
   ‘அவர் எந்த வேஷம் கட்டினாலும் பாத்திரத்தோடு அப்படியே ஒன்றிவிடுவார்’

  8. 3.8 (பெரும்பாலும் விரும்பத் தகாத விதத்தில்) (பட்டப்பெயர்) சூட்டுதல்

   ‘எல்லாரும் சேர்ந்து எனக்குத் திருட்டுப் பட்டம் கட்டிவிட்டார்கள்’
   ‘அவன் எனக்குப் பைத்தியக்காரப் பட்டம் கட்டலாம் என்று பார்க்கிறான்’

  9. 3.9 (விஷத்தை மருந்து) முறித்தல்

   ‘பாம்பு விஷத்தைச் சிறியாநங்கை கட்டும் என்று சித்த மருத்துவம் கூறுகிறது’

  10. 3.10 (சிலவகை உணவு, மருந்து போன்றவற்றை உட்கொள்வதால் மலம்) இறுகுதல்/(சிலவகை உணவு, மருந்து மலத்தை) இறுகச் செய்தல்

   ‘அடிக்கடி கீரை சாப்பிட்டால் மலம் கட்டாது’
   ‘‘வயிற்றுப்போக்கு அதிகமானால் வெந்தயத்தைச் சாப்பிடுங்கள். மலத்தைக் கட்டும்’ என்றார் வைத்தியர்’

தமிழ் கட்டு யின் அர்த்தம்

கட்டு

துணை வினைகட்ட, கட்டி

 • 1

  (இல்லாமல் ஆக்குதல் என்ற பொருளில் வழங்கும்) முதன்மை வினையின் செயல் மிகவும் வன்மையுடனும் தீர்மானத்துடனும் நிறைவேற்றப்படுகிறது என்பதைக் குறிப்பிடும் துணை வினை.

  ‘அவரைக் கட்சியிலிருந்து கழித்துக்கட்டப் பார்க்கிறார்கள்’
  ‘எதிரியைத் தொலைத்துக்கட்ட அவன் போட்ட திட்டம் இது’

தமிழ் கட்டு யின் அர்த்தம்

கட்டு

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (ஒன்று மற்றொன்றோடு இணைந்திருக்கும் அல்லது சேர்ந்திருக்கும் முறையைக் குறிப்பிடும் வழக்கு)

  1. 1.1 (ஒருவரின் உடலில் காயம், எலும்பு முறிவு முதலியவை ஏற்பட்ட இடத்தில்) மருந்து வைத்துச் சுற்றப்படும் துணி அல்லது மாவுப் பசையால் உருவாக்கப்படும் இறுக்கமான உறை

   ‘உன் கால் கட்டை என்று பிரிக்கிறார்கள்?’
   ‘தலையில் என்ன கட்டு?’

  2. 1.2 (கயிறு போன்றவற்றால் போடப்பட்டிருக்கும்) முடிச்சுடன் கூடிய சுற்று

   ‘முதலில் கட்டுகளை அவிழ்த்துவிட்டு அவரைக் கீழே படுக்கவை’

  3. 1.3 (துணி, ரூபாய் நோட்டு முதலியவற்றின் மொத்தமான) அடுக்கு; தொகுப்பு

   ‘புல் கட்டு’
   ‘புதிய ஐந்து ரூபாய்க் கட்டு’

  4. 1.4 (அஞ்சல் நிலையத்தில் நேரப்படி வந்துசேரும் அல்லது அனுப்பப்படும்) கடிதத் தொகுப்பு

   ‘இரண்டாவது கட்டை எப்போது பிரிப்பார்கள்?’
   ‘இது முதல் கட்டில் வந்த கடிதம்’

  5. 1.5 (தலைமுடி) கொத்து

   ‘பின்னால் மட்டும் குதிரை வால்மாதிரி ஒரு கட்டு முடி தொங்குகிறதே!’

  6. 1.6 (புடவை, வேட்டி முதலியவற்றை) உடுத்தியிருக்கும் முறை

   ‘மடிசார் கட்டு’
   ‘தார்ப்பாய்ச்சிய கட்டு’

 • 2

  (கட்டப்பட்ட ஒன்றின் அல்லது உருவான ஒன்றின் அமைப்பைக் குறிப்பிடும் வழக்கு)

  1. 2.1 (பல பிரிவுகளாகக் கட்டப்பட்டிருக்கும் பழைய பாணி வீட்டின்) ஒரு பகுதி/(ஒவ்வொரு புழக்கத்திற்கும் உள்ள) அறை அல்லது வெளி

   ‘எங்கள் வீட்டின் இரண்டாம் கட்டில் ஊஞ்சல் போடப்பட்டிருக்கும்’
   ‘பல கட்டுகளைத் தாண்டித்தான் சமையல் அறைக்குப் போக வேண்டும்’
   ‘சமையல் கட்டு’
   ‘கொல்லைக் கட்டு’

  2. 2.2இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கரை

   ‘வெள்ளம் குளக்கட்டை உடைத்துவிட்டது’

  3. 2.3 (உடலின்) உறுதியான வடிவம்

   ‘கட்டுத் தளராத உடல்’

  4. 2.4 கட்டுப்பாடு

   ‘ஜாதிக் கட்டு’
   ‘நிலைமை கட்டுக்கு அடங்காமல் போய்விட்டது’
   ‘கட்டற்ற சுதந்திரமான வாழ்க்கை’

  5. 2.5 வண்டிச் சக்கரத்தின் வெளிப் புறத்தில் இறுகப் பற்றியிருக்கும் இரும்பால் ஆன வளையம்

தமிழ் கட்டு யின் அர்த்தம்

கட்டு

பெயர்ச்சொல்

சித்த வைத்தியம்
 • 1

  சித்த வைத்தியம்
  பால், தேன் முதலியவற்றில் உரைத்துக் கொடுக்கப்படும் கெட்டிப்படுத்தப்பட்ட மருந்துப்பொருள்.

தமிழ் கட்டு யின் அர்த்தம்

கட்டு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (உடலில் தோன்றும்) கட்டி.

  ‘கட்டை நெடுக வைத்துக்கொண்டிருக்காதே, பரியாரியாரிடம் காட்டு’