தமிழ் கட்டெறும்பு யின் அர்த்தம்

கட்டெறும்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (சாதாரண எறும்பைவிடச் சற்றுப் பெரிய) கடித்தால் வலி ஏற்படுத்தும் கறுப்பு நிறத்தில் இருக்கும் எறும்பு.