தமிழ் கடப்பைக்கல் யின் அர்த்தம்

கடப்பைக்கல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (கட்டடங்களின் தரையில் பதிப்பதற்குப் பயன்படுத்தும்) கனமான கறுப்பு நிறக் கல்.