தமிழ் கடற்படை யின் அர்த்தம்

கடற்படை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கப்பல்படை.