தமிழ் கடல்நாய் யின் அர்த்தம்

கடல்நாய்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    துடுப்பு போன்ற கால்களையும், வழவழப்பான பெரிய உடலையும் கொண்ட, பாலூட்டி இனத்தைச் சேர்ந்த கடல் வாழ் விலங்கு.