தமிழ் கடல் யின் அர்த்தம்

கடல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உப்புக் கரிக்கும், அலைகள் எழும் பெரும் நீர்ப் பரப்பு.